Doa Untuk Ibu Hamil

by

Berikut yaitu doa yang mempunyai manfaat untuk ibu hamil :

1.    ” Bismillahhirrahmaanir rahiim, Robbi inni nadzartu laka maa fii bathnii muharroron fataqobbalminnii, Innaka antas sami’ul alim”. (QS. Ali Imran 35-36)
Artinya : Ya Tuhanku, tolong-menolong saya menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku manjadi hamba yang shaleh dan berkhidmat alasannya yaitu itu terimalah (nazar) itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui dan saya mohon sumbangan untuknya dan keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau dari setan yang terkutuk.

2.    “Rabbii habli miladunka dzurriyyatan thoyyibah. Innaka sammi’uddu’aa”. (QS. Ali Imran 38)
Artinya: Ya Allah berikanlah kepadaku dari sisi-Mu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau yaitu pendengar permohonan (doa).

3.    “Rabbii hablii minash shoolihin”
Artinya : Ya Allah berikanlah kepadaku anak yang shalih.

4.    “Robbij’alnii muqiimash sholaati wa min dzurriyatii robbanaa wa taqobbal du’aa”. ( QS. Ibrahim 40 )
Ya Tuhanku jadikanlah saya dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat. Ya Tuhan kami perkenankanlah doaku.

5.    Beberapa surat di dalam al-quran mempunyai keutamaan untuk ibu hamil yaitu sebagai berikut :

  • Al-Mu’minuun ( Surat ke-23, ayat  12-14 )
  • Lukman (Surat ke-31, ayat 14)
  • Yusuf (Surat ke 12, ayat 1-16)
  • Maryam (Surat ke-19, ayat 1-15)
  • Ar Rahmaan (Surat ke-55, ayat 1-78)

Kemudian disempurnakan dengan bacaan di bawah ini :

Bismillahhirrahmaanir rahiim, Alhamdu lillaahi rabbil’aalamiin, Allaahumma shalli alaa sayyidinaa Muhammad, Thibbil quluubi wadawaaihaa, Wa’aafiyatil abdaani wa syifaa ihaa, Wanuuril abshaari wa dhiyaa ihaa, Waquutil arwaahi wagidzaa ihaa, Wa’alaa aalihi washahbihi wabaarik wa sallim, Allaahummahfazh waladaha maa daama fii bathnihaa, Washfihii ma’a ummihi antasysyaafii laa syifaaa illaa syifaa uka syifaa an laa yugoodiru saqoman, Allaahumma shawwirhu fii bathnihaa shuurotanhasanatan, Watsabbit qolbahu iimaanan bika wabiraa suulika, Allaahumma akhrijhu min bathni ummihi waqta walaada tihaa sahlan wasaliiman, Allaahummaj ‘alhu shahiihan kaamilan wa’aaqilan haa dziqan wa’aaliman’aamilan, Allaahumma thawwil umrahu
washahhih jasadahu wahassin khuluqohu wafashshih lisaa nahu, Wa ahsin shautahu li qiraa atil hadiitsi wal qur’aan, Wawasi’rijqahu, Wajalhu insaanan kaamilan saaliman fiddunya wal aakhirah, Bibirakati sayyidinaa Muhammaddin shallallaahu’alaihi wasallam wal hamdu lillahi rabbil’aalamiina Aaamin, aamin aamin yaa robbal aalamin

Artinya :

Dengan menyebut nama Allah yg Maha Pengasih lagi Maha penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Ya Allah tambahkanlah kesejahteraan kepada penghulu kami Nabi Muhammad SAW Sebagai pengobat dan penawar hatiku Penyehat dan penyegar badanku Sebagai sinar dan cahaya pandangan mata Sebagai penguat dan santapan rohani Dan kepada keluarganya dan para sahabatnya berikanlah keberkahan dan keselamatan. Ya Allah biar Engkau lindungi bayi ini selama ada dalam kandungan ibunya Dan biar Engkau memperlihatkan kepada bayi dan ibunya Allah yang memberi kesehatan. Tidak ada kesehatan selain kesehatan Allah, kesehatan yang tidak diakhiri dengan penyakit lain. Ya Allah biar Engkau ciptakan bayi ini dalam kandungan ibunya dgn rupa yg manis Dan biar Engkau tanamkan hatinya bayi ini kepercayaan kepada-Mu ya Allah dan kepada Rosul-Mu. Ya Allah biar Engkau mengeluarkan bayi ini dari dalam kandungan ibunya pada waktu yg telah ditetapkan dalam keadaan yg sehat dan selamat. Ya Allah biar Engkau jadikan bayi ini sehat, sempurna, pintar cerdas dan mengerti dalam urusan agama. Ya Allah biar Engkau memperlihatkan kepada bayi ini umur yang panjang, sehat jasmani dan rohani, manis budi perangainya, fasih lisannya Serta manis suaranya untuk membaca dan Al Alquran Dan tinggikanlah derajatnya Dan luaskanlah rizkinya Dan jadikanlah bagi insan yg tepat selamat di dunia dan akhirat. Dengan berkahnya Nabi besar Muhammad SAW dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam aamin, aamin aamin yaa robbal aalamin Kabulkanlah doa kami, kabulkanlah doa kami
kabulkanlah doa kami, ya Allah seru sekalian alam.